Utbildning och kurser

21 augusti  2019 Hand Massagekurs
10.00.-17.00.
En hand finns alltid till hands. Lär dig massera händer som gör underverk. Visa standard massager går vi igenom och även besvärs massager för olika besvär. Du kan behandla dig själv när det behövs. Vi kommer även gå igenom handens punkter som går att behandla massor av olika besvär. Du får även blanda dig en personlig eterisk olja som vi använder i massagen. Medtag två stora handdukar. Anmälan innan den 12 aug tack. Pris 1500 kr inkl. kompendium, hand kartor och fika.  Minst sex st och max tio st. Underbar kurs du får dina händer masserade hela dagen blir som ny!
Anmälan till Irén Svensson-Nylén. Betalning vid kursen eller på pg 83 10 481-0 Helheten Anmälan till iren.svensson.nylén@hotmail.com  sms 070-582 12 11, betalning innan eller vid kursen, tar kortbetalning och swish. Alternativ Praktik Helheten, Norra Greve Rosengatan 3, Örebro, 3 trappor. (Helheten ligger nära resecentrum). http://www.friskcentralenhelheten.se, http://www.homeopatiren.se
Alternativ Praktik Helheten, Norra Greve Rosengatan 3, Örebro, 3 trappor. (Helheten ligger nära resecentrum)

18 september 2019  Gua Sha skrapan
9.00-17.00
Lär dig att behandla med Gua Sha skrapan på smärttillstånd mm. Koppning är ett bra verktyg vid smärtor, blir en djupgående massage för bindväven. Bra vid värk och stelhet. Kostnad 2200 kr, i priset ingår en Gua Sha skrapa, 1 st Lymferol, 1 st Curatol (värk olja) och ett set med 4 st koppar (gjorda i Silikon med livstidsgaranti) plus ett kompendium om Gua Sha skrapan, intyg på kursen och fika ingår. Max 8 personer. Medtag egna handdukar 2–3 st. Anmälan innan 25 feb tack.

25 september  2019 Blodanalys kurs
kl 9.00-17.00
Hjälp till bedömning med blodanalyser. Detta är en kurs att lära sig tolka blodprover, glukos, hb, och 5 vita blodkroppar. Har personen virus i sig? Bakterier? eller rentav någon parasit? Du får lära dig hur ditt immunförsvar arbetar och vad de har för planer. Anna Feldt, Regionansvarig säljare och Biomedicinsk analytiker visar 3 st blodtester, praktiskt och teoretiskt. Anna kommer att gå igenom provtagning och Hemocues blodtest apparater på fm, givetvis får varje kursdeltagare ta blodtesterna . Eftermiddagen går Homeopat/Homiatriker Irén Svensson-Nylén  igenom test svaren och vad vi kan göra åt de olika testsvaren. Välkommen till en lärorik och spännande dag. Kostnad 1800 kr(inkl. moms) inkl. blodtester 3 st. Ett kompendium, analys papper mm. Anmälan innan den 16 sep genom att betala avgiften till pg 82 10 481-0 Helheten. Minst 5 deltagare max 8 st. Medtag lunchlåda eller så går vi ut tillsammans och äter. Plats, Alternativ praktik Helheten Norra grev Rosengatan 3 703 64 Örebro, tre trappor lokal Vinden. För frågor ring Irén 070-582 12 11, 019-100908.

23 oktober 2019 Biokemiska vävnadssalter 1 dagskurs för terapeuter i Örebro
Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m mat intoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Tid 09.00-17.00. Kostnad 1600 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 14 okt tack med avgiften till pg 83 10 481-0. Alternativ Praktik Helheten, Norra Grev Rosengatan 3, Örebro, 3 trappor. (Helheten ligger nära resecentrum på norr i Örebro) Irén Svensson-Nylén, anmälan via mejl iren.svensson.nylen@hotmail.com, sms 070–5821211

27 november  2019 Hälsoanalysen
kl 9.00.00-17.00.
Här tar vi upp ansiktsanalys, tunganalys, naglar och tänder. Endagskurs med att leta tecken från olika platser. Unika kompendium, homeopatiska medel och naturmedel som kan åtgärda problemet mm. Bilden här bredvid avslöjar mycket om patientens sömn och njurar. Kostnad 1800 kr, kompendium i ämnet, fika och intyg på kursen ingår. Anmälan innan 18 nov tack.

UTBILDNINGAR
25-26 oktober 2019 Startar en ny Homeopatisk treårig utbildning,
Undervisning fre.-lö en gång i månaden, sedan hemstudier.
mejla till iren.svensson.nylen@hotmail.com för mer information.
http://www.camrenska.se / info@camrenska.se
Camrénska HälsoAkademin CHA ÖrebroVälkommen till en nystartad Naturmedicinsk skola. Här har du möjlighet att läsa i olika block. Vi kommer att bygga på fler utbildningar med startar våren 2019 med en Homeopatisk utbildning som kommer att gå fre-lör under 3 år. Kursplan godkänd av SHR och följer KAMs riktlinjer för Homeopatisk utbildning.  600 lärarledda timmar och många timmars hemstudier.
Homeopati Utbildning Modern Homeopati/Klassisk Homeopati,  Djurhomeopati
En treårig utbildning i homeopati. tid fredagar kl 10-18.00 och lördagar 9-16.00 en gång i månaden begär prospekt på kostnader och kursplanen i sin helhet.
Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd/besvär. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att hänsyn tas till hela människan när det gäller att avgöra behandling – likaväl som till det specifika problemet eller till den totala ohälsan.
Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom. De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel tio personer med astma, alla får inte samma medicin. Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.
De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineralriket. Homeopatin tar hänsyn till hela dig och fungerar på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Detta är en holistisk medicin. Naturliga ämnen som är helt biverkningsfria. Homeopati har funnits i 200 år och samma ämnen nu som då. I hela Världen används homeopati som en egen läkekonst. För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket. De homeopatiska medlen är godkända av läkemedelsverket och registrerade som läkemedel.
Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo. En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har klarlagt att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nano strukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Läroplan/Kursplan för Homeopati (i enkelt utförande) begär den utförligare kursplanen.
600 lärarledda timmar samt hemstudier.
Homeopatiska tankesättet
Husapoteket
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatins filosofi och historia
Organons 6: upplaga
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Repertorisering, manuellt och via dator
Anamnesen
Nycklar och genvägar
Sjukdomar/besvär och medel
Allergier
Fallstudier, utvärdering och analys av varje fall som visar vägen till rätt läkemedel.
Homeopatisk läkemedelsprövning
Djurhomeopati
Forskning
Homeopati och Världen
Bemötande av besökare
Kost för hälsan
Örter för hälsan
Patient praktik, dels sitta med vid flera homeopatiska besök, dels arbeta i grupp och tillhandahålla besökare. Sista terminen egna besökare
Marknadsföring
Att starta företag och kunna leva på sin profession
Express start med SHR
Att arbeta som homeopat
Examensarbete, Examensprov och 5 patientfall, beskrivning och val av medel. Utvärdering.

Lärare
Irén Svensson-Nylén
Auktoriserad Homeopat, Diplomerad Homiatriker, arbetar med Homeopati, Örtmedel, Naturlig utrensning med örter, irisanalys, ansiktsanalys, tung avläsning, nagelanalys, öronljus, egenmassage/behovsmassage/aromamassage och koppning.
Driver Alternativ Praktik Helheten, företagshotell 26 år. Utbildad av Naturmedicinska Fackskolan, Stockholm 1993(4 år). Privata studier i enkelmedel 6 år i Norrköping. Ordförande i Svenska Homeopaternas Riksförbund samt Ordförande i KAM. Arbetar på människor och djur.
Camilla Lodin, är utbildad i klassisk homeopati. Förutom att arbeta som homeopat så har hon också ett stort intresse för utveckling och forskning inom homeopati.
I grunden är hon utbildad elektriker och har även arbetat som Ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet i 15 år. ”Det som varit svårast under alla år som ombudsman är att se hur arbetsskadade inte kommer tillbaka på ett bra sätt och att höra från medlemmar om den undermåliga hjälp i som erbjuds inom vården”.
Intresset för homeopati väcktes för 7 år sedan med kortare utbildningar i Akutapoteket. Att se hemma hur bra de fungerade ledde till att intresset faktiskt blev en plan att utbilda sig till klassisk homeopat och kunna hjälpa människor till ett friskare liv. Camilla arbetar även aktivt inom Svenska Homeopaters Riksförbunds styrelse.


6